За рекламу азартних ігор під виглядом «спонсорства» будуть карати

З жовтня 2023 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) набула повноважень щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про рекламу у сфері азартних ігор.

На сьогодні на розгляді в КРАІЛ перебувають понад 50 справ про можливі порушення Закону України «Про рекламу» (далі – Закон). Тому зараз у КРАІЛ ведеться робота зі збору необхідної доказової бази, встановлюються особи, що винні у таких порушеннях, надається оцінка таким діям та готуються матеріали для накладання штрафних санкцій до можливих порушників. Зазначимо, що розмір штрафної санкції становить 2,130 млн грн (300 мінімальних заробітних плат).

Звертаємо увагу, що санкція за порушення Закону, а також специфіка заборон у рекламі азартних ігор обумовлені ступенем шкоди, яка може бути заподіяна в результаті її споживання вразливими верствами суспільства, зокрема дітьми та особами з ігровою залежністю.

Санкція поширюється на винних розповсюджувачів, рекламодавців, виробників реклами.

Встановлення факту можливого порушення Закону не дозволяє одразу застосовувати санкцію, оскільки потребує збору інформації щодо власників носіїв реклами, замовників реклами, виробників реклами, проведення незалежної експертизи змісту реклами тощо.

КРАІЛ виявляє порушення Закону як самостійно, так і шляхом отримання відповідних повідомлень про порушення від громадян.

Аналізуючи можливі порушення Закону, окремо хочемо звернути увагу на таке явище на ринку реклами азартних ігор, як «спонсорство».

Відповідно до Закону, рекламою є інформація про особу, ідею та/або товар, розповсюджена за грошову чи іншу винагороду або з метою самореклами в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена, щоб сформувати або підтримати у прямий (пряма реклама, телепродаж) або непрямий (спонсорство, розміщення товару (продакт-плейсмент) спосіб обізнаність споживачів реклами та їхній інтерес щодо таких особи, ідеї та/або товару.

Статтею 5 Закону визначено, що не можуть виступати спонсорами комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки, під якими виробляють чи розповсюджують товари, реклама яких заборонена законом, та найменування товарів, реклама яких заборонена законом.

Стаття 22-1 Закону зазначає, що реклама азартних ігор, реклама торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, забороняється:

– у лінійних аудіовізуальних та аудіальних медіа з 6 години до 23 години;

– у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва та інших виданнях (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

– в усіх друкованих медіа (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

– на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів та метрополітену;

– засобами зовнішньої реклами;

– на товарах (у тому числі одязі), призначених переважно для осіб віком до 21-річного віку;

– у місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних заходів, спортивних змагань та інших заходів для осіб, які не досягли 21-річного віку.

Отже, зовнішня реклама інших товарів (послуг, радіопередач тощо), в тому числі спонсорство, в яку вміщено бренд організатора азартних ігор, торговельна марка, інший об’єкт права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, що призначена, сформувати або підтримати у непрямий спосіб обізнаність споживачів реклами та їхній інтерес щодо такого товару та/або організатора азартних ігор, є рекламою, яка заборонена.

Тенденція з розповсюдження реклами азартних ігор під виглядом спонсорства збільшується, проте не залишиться поза увагою КРАІЛ. Порушники Закону будуть притягнуті до відповідальності.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей